Inauguracja XXVI kadencji prezydenckiej
#1
Niedługo po zaprzysiężeniu Prezydenta przed Parlamentem, Antoni Kacper Burbon-Conti ruszył prezydencką limuzyną do Pałacu Prezydenckiego, aby kontynuować uroczystości związane z inauguracją kadencji prezydenckiej. W dzielnicy państwowej zgromadziły się rzesze Obywateli, którzy wiwatowali nowo wybranemu Prezydentowi.

[Image: z20509302V,Meskie-Granie-2016-we-Wroclawiu-.jpg]

Uroczystości dotychczas prowadzone zostały przerwane, a do mikrofonu podszedł konferansjer i zabrał głos.

Cytat: Wrote:Szanowni Goście,

Witam wszystkich na uroczystości zakończenia kadencji dotychczasowego Prezydenta Republiki Bialeńskiej Tadeusza Krasnodębskiego oraz inauguracji kadencji Prezydenta Antoniego Kacpra Burbon-Conti.

Prezydent został zaprzysiężony przed Parlamentem i właśnie dotarł do Pałacu Prezydenckiego, niebawem zabierze głos i przemówi do Państwa oraz do wszystkich Obywateli i mieszkańców bialeńskich, bowiem przemówienie będzie transmitowane w telewizji, jako pierwsze oficjalne przemówienie nowo wybranego Prezydenta. Następnie będzie mógł się wypowiedzieć każdy z obecnych tu gości. 

Z zaplecza Pałacu Prezydenckiego zaczęły dobiegać głosy ochrony. Chwilę po tym jeden z pracowników Pałacu podszedł na konferansjera i przekazał mu wiadomość. Ten po chwili ponownie zabrał głos.

Quote:Szanowni Państwo, 

Prezydent Republiki Bialeńskiej Antoni Kacper Burbon-Conti.

Zgromadzeni goście powstali oraz rozległy się gromkie brawa. Głowa państwa podeszła do mównicy i przemówiła do Narodu Bialeńskiego.

[Image: maxresdefault.jpg]

Cytat: Wrote:Szanowni Obywatele,
Wszyscy Bialeńczycy!

Cieszę się, że mogę dzisiaj przed Wami stanąć jako Wasz Prezydent. Ponownie pragnę podziękować wszystkim, którzy przyłożyli się do mojej prezydentury, a w szczególności Tadeuszowi, który wspierał i doradzał oraz pomagał w wielu sprawach. Liczę na dalsze wsparcie z jego jak i ze strony każdego z Was. Żaden prezydent nie będzie prawdziwym i dobrym prezydentem bez Narodu, który pragnie dobra i pomyślności dla swojej Ojczyzny.

Nie będę również ukrywał, że byłem jedynym kandydatem na urząd Prezydenta. Szczerze byłem zasmucony z tego powodu. Powodów było kilka, jedne bardziej, a inne mniej oczywiste. W każdym razie zwyczajnie nie miałem z kim rywalizować, a kampania nie mogła w pełni rozwinąć skrzydeł. Bardzo liczyłem na interesującą debatę z kontrkandydatem, ale do tej niestety nie doszło. Jest to również powód do zmartwień, bowiem obecnie aktywność nie jest w najlepszej kondycji. Mam jednak nadzieję, że niebawem ulegnie to zmianie (tylko na lepsze). Mimo że byłem jedynym kandydatem, zostałem Prezydentem oraz spoczęła na mnie odpowiedzialność wyborców, która jasno mówi "Masz się sprawdzić jako głowa państwa. Masz dać z siebie wszystko", a są to słowa mojego poprzednika, któremu kadencja upłynęła pomyślnie, a więc mam nadzieję, że mając te słowa na uwadze przez całą moją kadencję będę w stanie dorównać mojemu współpracownikowi, uważam, iż razem, wszyscy, zdołamy osiągnąć wiele.
W Bialenii działam od września br., a więc niebawem upłynie pół roku od rozpoczęcia mojej działalności i przygody z Republiką. Oczywiście, w porównaniu ze stażami niektórych z Was wypadam licho, aczkolwiek liczę, że będziecie w stanie mi wybaczyć wszelkie drobne potknięcia wynikające z braku doświadczenia czy wiedzy na temat przeszłości. Mam również nadzieję, iż będziecie mi służyć radą w wielu kwestiach, w których zwyczajnie jesteście lepsi. Liczę na Was! Nie zapominajcie mojego hasła wyborczego "Razem silniejsi!".

Przechodząc do kwestii bardziej technicznych i merytorycznych... niebawem powołam skład Gabinetu Prezydenta. Osoby na najważniejsze stanowiska są już wybrane, aczkolwiek jeżeli ktoś z Was uzna, że chciałby mnie wspierać w działaniach oraz deklaruje swoją aktywność i chęć pomocy, bardzo chętnie rozpatrzę taką propozycję. Czekam na informację o tym tutaj bądź w wiadomości prywatnej czy na Discordzie.

Niebawem również opublikuję plan pracy na trzy miesiące kadencji, który będzie tyczył podstawowe szlaki, o ile rzeczywistość nie zmieni moich, a właściwie naszych - całego Gabinetu, planów. O wszelkich moich decyzjach będziecie informowani, również znacznie chciałbym poszerzyć Wasz wpływ na moją pracę, dlatego pragnę często pytać Was o zdanie w bieżących sprawach. 

Mam nadzieję, iż nasza współpraca będzie udana i również moja kadencja zakończy się sukcesem.

Zachęcam wszystkich chętnych do zabrania głosu, a następnie zapraszam na dalszą część uroczystości - szampan, pyszne wodorosty z sosem sojowym oraz zabawę do rana! 
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Reply
#2
Szanowni Bialeńczycy,

w podziękowaniu za trud włożony podczas XXV kadencji prezydenckiej nadałem Tadeuszowi Krasnodębskiemu folwarki oraz odznaczenie.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Reply
#3
Serdecznie dziękuję za wyróżnienie.

Z zapałem nowego Prezydenta nie mam wątpliwości, że to będzie udana kadencja. Smile
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)