Broszura "Etykieta honorowa"
#1
Quote:
Etykieta honorowa

czyli

szeroko rozumiane zasady należytego postępowania
zarówno podczas spotkań oficjalnych, jak i w czysto prywatnych dysputach
arystokratom dla przypomnienia, ludowi zaś do nauki przeznaczona


[Image: 150px-Krzy%C5%BC_lotary%C5%84ski.png]


Przedmowa

Po dziś dzień nie uregulowana jest sytuacjach należytej tytulatury względem tychże najbardziej zasłużonych dla kraju obywateli, którzy to arystokratami winni się zwać. Problem ów wielokrotnie podejmowany przez Bialeńczyków nigdy nie zakończył się wypracowaniem konsensusu. Dlatego też Klub Konserwatywny im. Josepha de Maistre'a postanawia puścić w obieg tę broszurę coby przedstawić swoje zdanie na kwestię etykiety oraz wznowić dyskusję na jej temat. Tak więc broszura niniejsza traktować będzie o zwrotach, których winniśmy używać wobec „nobilitowanych” tudzież listę starszeństwa tytułów.

Tytuły szlacheckie

Tytuły szlacheckie zgodnie z ustawą o tytułach szlacheckich układają się podług następującej listy:

 1. Katechon, czyli posiadacz przynajmniej 400 folwarków
 2. Elektor, czyli posiadacz przynajmniej 300 folwarków
 3. Para, czyli posiadacz przynajmniej 200 folwarków
 4. Granda, czyli posiadacz przynajmniej 150 folwarków
 5. Wielki Kniaź (Wielki Książę), czyli posiadacz przynajmniej  100 folwarków
 6. Kniaź (Książę), czyli posiadacz przynajmniej  75 folwarków
 7. Lord (dawniej Earl), czyli posiadacz przynajmniej  50 folwarków
 8. Margrabia, czyli posiadacz przynajmniej 30 folwarków
 9. Hrabia, czyli posiadacz przynajmniej 18 folwarków
 10. Wicehrabia, czyli posiadacz przynajmniej 12 folwarków
 11. Baron, czyli posiadacz przynajmniej 6 folwarków
 12. Szlachcic, czyli posiadacz przynajmniej 3 folwarków

Naturalnie tytułom męskim winny odpowiadać ich żeńskie zamienniki, a więc szlachcic – szlachcianka, baron baronessa etc. Należy także pamiętać, iż tytuły szlacheckie [arystokratyczne] w Bialenii, dotychczas będącej państwem demokratycznym nadają je specyficznego klimatu, ale także uwydatniają, zapewne nieco skrytą tendencję do monarchii.

Tytulatura honorowa

Podczas przemówień publicznych, ważnych świąt państwowych winniśmy trzymać się należytej tytulatury wobec arystokracji. Tak więc:

 1. Do Katechona zwracamy się „Wasza Najeminentniejsza Wysokość Katechonie Powstrzymujący Bialenię Przed Upadkiem” bądź „Wasza Najeminentniejsza Wysokość Katechonie” (tylko w rozmowach prywatnych) o Katechonie mówimy zaś „Jego Najeminentniejsza Wysokość Katechon Powstrzymujący Bialenię Przed Upadkiem” bądź „Jego Najeminentniejsza Wysokość Katechon” (tylko w rozmowach prywatnych).
 2. Do Elektora zwracamy się „Wasza Ekscelencjo Elektorze”, o Elektorze mówimy zaś „Jego Ekscelencja Elektor”.
 3. Do Granda zwracamy się „Najeminentniejszy Grandzie”, o Granadzie mówimy zaś „Najeminentniejszy Grand”.
 4. Do Para zwracamy się „Wielce Znamienity Parze”, o Parze mówimy zaś „Wielce Znamienity Par”.
 5. Do Wielkiego Kniazia zwracamy się „Wasza Wielkoksiążęca Wysokość”, o Wielkim Kniaziu mówimy zaś „Jego Wielkoksiążęca Wysokość”.
 6. Do Kniazia zwracamy się „Wasza Książęca Mość” lub "Jaśnie Oświecony”, o Kniaziu mówimy zaś „Jego Książęca Wysokość” lub „Jaśnie Oświecony”.
 7. Do Lorda zwracamy się „Jaśnie Panie” lub „Jaśnie Wielmożny Panie”; o Lordzie mówimy „Jaśnie Pan” lub „Jaśnie Wielmożny Pan”.
 8. Do Margrabiego zwracamy się „Jaśnie Panie Margrabio”; o Margrabim mówimy „Jaśnie Pan Margrabia”.
 9. Do Hrabiego zwracamy się „Jaśnie Panie” lub „Jaśnie Wielmożny Panie Hrabio”; o Hrabim mówimy „Jaśnie Pan” lub „Jaśnie Wielmożny Pan Hrabia”.
 10. Do Wicehrabiego zwracamy się „Mości Panie Wicehrabio”; o Wicehrabim mówimy „Mości Pan Wicehrabia”.
 11. Do Barona zwracamy się „Mości Panie Baronie”; o Wicehrabim mówimy „Mości Pan Baron”.
 12. Do Szlachcica zwracamy się „Waszmość Panie”; o Szlachcicu mówimy zaś „Jegomość Pan”.

Tytulatura dyplomatyczna

Do zagranicznych dyplomatów tudzież Głów Państw, będących republikami winniśmy zwracać się „Wasza Ekscelencjo” lub „Jego Ekscelencja". Do zagranicznych monarchów winniśmy zwracać się w zależności od tytułu: „Wasza Cesarska Mość"; „Wasza Królewska Mość"; „Wasza Książęca Mość” etc. lub „Jego Cesarska Mość”; „Jego Królewska Mość”; „Jego Książęca Mość” etc.
Następcom tronów przysługują analogiczne tytuły, lecz przymiotnik „Mość”, wymienia się na „Wysokość”. Notabene ów przymiotnik („Mość”) jest zagwarantowany tylko i wyłącznie dla panujących monarchów. Dużym nietaktem jest użycie go wobec osoby, niebędącej władcą danego kraju.

Przywódcom religijnym, pełniącym role polityczne przysługuje tytuł „Wasza Świętobliwość”/„Jego Świętobliwość”. Używany jest on zwłaszcza przez Patriarchę Rotryjskiego.

Naturalnie są to ino uniwersalne zasady tytulatury, większość monarchii posiada własne prawo dworskie, gdzie zapisane są wszystkie tytuły oraz zwroty honorowe, przysługującej arystokracji tudzież rodzinie monarszej. Warto więc, z szacunku dla tradycji danego państwa monarchistycznego, wiedząc, że będzie się miało styczność z przybyszami z tegoż kraju, sięgać do prawa dworskiego, to z pewnością ułatwi komunikację na szczeblu protokolarnym.

Nie wskazane jest, zwłaszcza w przypadku zagranicznych dyplomatów, a tem bardziej wobec Głów Państw używać podczas oficjalnych wystąpień skróconych form eg. WKM, WE etc. 

Posłowie
Pamiętajmy o podstawowej zasadzie tytulatury, winniśmy zwracać się do danej osoby/dyplomaty/głowy państwa, tak jak sobie ona tego życzy, zgodnie ze zwyczajem, jaki przyjął się w kraju, z którego pochodzi. Łączę wyrazy największej rewerencji wobec wszystkich czytelników niniejszej broszury, a także zachęcam do wymiany poglądów.

/-/ Adam Aleksander von Vinicis-Dostojewski
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Reply
#2
A co ze szlachtą gołotą?
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Reply
#3
"Mości Golasie" . O0
(–) Kristian Arped
Reply
#4
Tak czy siak, broszura dotyczy spraw moralnych.
W kwestii prawnej to zależy na terytorium jakiego państwa się znajdujemy oraz jaką etykietę dworską przyjęło (jeśli jest monarchią) dane państwo, na którym mamy zaszczyt stąpać nogą. Tudzież zasady są uniwersalne i nie wiele się różnią w większości częściach mikroświata.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Image: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Reply
#5
Quote:A co ze szlachtą gołotą?

Zazwyczaj to pozbawieni majątku banici, więc nie winien przysługiwać im żaden tytuł ;D.

Quote:W kwestii prawnej to zależy na terytorium jakiego państwa się znajdujemy oraz jaką etykietę dworską przyjęło (jeśli jest monarchią) dane państwo, na którym mamy zaszczyt stąpać nogą. Tudzież zasady są uniwersalne i nie wiele się różnią w większości częściach mikroświata.

W broszurze, zwłaszcza w ostatnim punkcie pozwoliłem sobie przytoczyć uniwersalną tytulaturę, której używanie będzie miło widziane w większości krajów.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Reply
#6
Oczywiście, wszystko się zgadza.
Kiedyś w bibliotece były zapisy o postępowaniu dyplomatycznym. Niestety, z upadkiem OPM wszystko przepadło. Rad byłbym, gdyby ktoś ponownie to opracował.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Image: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Reply
#7
Quote:Zazwyczaj to pozbawieni majątku banici, więc nie winien przysługiwać im żaden tytuł
Niestety, ale tak nie jest. Tytuły są wieczne. Wink Taki (nie)świętej pamięci Grutin już zawsze będzie bialeńskim wicehrabią.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Reply
#8
Przepraszam za niesprecyzowanie, chodziło mi naturalnie, iż nie powinien im przysługiwać żaden tytuł honorowy [kurtuazyjny]. Co najwyżej zwrot "Pan wicehrabia-gołoty" etc..
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Reply
#9
A jaki tytuł by był dla katechona?
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Reply
#10
Odpowie mi ktoś?
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Reply
#11
Najprzewielebniejszy?
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Reply
#12
Odpowiednio przekombinowane. Stoi.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Reply
#13
No zawsze można się zainspirować np. Jego Eminencją Wielce Błogosławionym Sawą albo Jego Świątobliwością Świątobliwym i Wielce Błogosławionym Eliaszem II.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Reply
#14
Do Katechona zwracamy się „Wasza Najeminentniejsza Wysokość Katechonie Powstrzymujący Bialenię Przed Upadkiem” bądź „Wasza Najeminentniejsza Wysokość Katechonie” (tylko w rozmowach prywatnych) o Katechonie mówimy zaś „Jego Najeminentniejsza Wysokość Katechon Powstrzymujący Bialenię Przed Upadkiem” bądź „Jego Najeminentniejsza Wysokość Katechon” (tylko w rozmowach prywatnych).

@Maciej Kamiński
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Reply
#15
A nie lepiej i prościej - Mości Jaruzelu?
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Image: 2FwJU.png]
Reply
#16
Prostota to nie w tę stronę.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Reply
#17
(25.01.2018, 19:31:56)Paweł Karol Medyceusz Zep Wrote: A nie lepiej i prościej - Mości Jaruzelu?

Względem TEGO Katechona stosuje się następującą tytulaturę:

Wspaniały generale, władco z bożej łaski, Ty wielki katechonie, szlachcicu podlaski, Atlasie zbuntowany, wielki bohaterze, O, wrogu finansjery, starszych braci w wierze. Prezydencie Polski, przywódco prawdziwy, Rozumiesz rację stanu, jedyny uczciwy. Dowódco wybitny, genialny taktyku, Organizatorze, wielki logistyku. Zesłańcu do tajgi, ty dzielny wojaku, Ty dzielny żołnierzu, obrońco Polaków. Męczenniku wojenny, strzelcu wyborowy, Wybawco ojczyzny, na wszystko gotowy. Odnowiciel Polski, postać zasłużona, Więc kwitnie Ojczyzna, jak wyspa zielona, Ty strachu na wrogów, wojskowy artysto, Przyjacielu ludu, wzorowy marksisto. Ty mówco wspaniały, wielki erudyto, Wspaniały mężu stanu, prawdziwa elito. Gdy wróg Cię oczernia, pryska w Ciebie błoto, Ty się nie poddawaj, nasz wielki patrioto. Powstrzymaj anarchię, i napad sowiecki, Zadbaj też o przyjaźń z narodem niemieckim. Zasłużon dla kraju wielki bohaterze, Wszystkiego dobrego życzymy Ci szczerze.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Reply
#18
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Image: 2FwJU.png]
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)