Forums in 'Władze Republiki Bialeńskiej'
  Forum Threads Posts Last Post
Biuletyn Ustaw 1 293 1 522 Postanowienie Marszałka P...
24.09.2018, 22:39:15
by Bajtuś
Pałac Prezydencki
Tutaj mieszka i urzęduje Prezydent Republiki Bialeńskiej.
Moderated By: Prezydent Republiki Bialeńskiej
Sub Forums: Gabinet Prezydenta, Gabinet Wiceprezydenta, Sala Kryształowa, Archiwum Pałacu Prezydenckiego
544 3 411 Sekretariat [wnioski ws. ...
17.08.2018, 07:33:03
by Bajtuś
Resorty rządowe
Siedziby urzędów administracji publicznej.
Moderated By: Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej
Sub Forums: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Oświecenia, Ministerstwo Sprawiedliwości, Archiwum Ministerstw
302 2 489 I Posiedzenie Ministerstw...
20.05.2018, 13:06:27
by Karol Medycejski
Parlament Republiki Bialeńskiej
Tutaj odbywają się obrady bialeńskiego parlamentu.
Moderated By: Marszałek Parlamentu
Sub Forums: Gabinet Marszałkowski, Parlamentarna Sala Posiedzeń, Parlamentarny Komisariat, Kadencje archiwalne
648 10 723 Uchwała w sprawie ratyfik...
19.09.2018, 06:26:13
by Bajtuś
Sądownictwo Republiki Bialeńskiej
W tym miejscu sprawiedliwe wyroki wydają sędziowie i Trybunał Sprawiedliwości.
Moderated By: Sędzia
Sub Forums: Kancelaria Sądu Ludowego, Wokanda spraw cywilnych, Wokanda spraw karnych, Wokanda spraw administracyjnych, Trybunał Sprawiedliwości, Zamknięta sala, Archiwum Sądu Ludowego
209 1 327 Akt oskarżenia - Iwan Pie...
15.08.2018, 23:31:08
by Tadeusz Krasnodębski